5ae 文学作品

我爱乐和彩系列文章之——“乐和彩八景”

信息来源: 发布时间: 2017-08-15 19:30 【打印】 【关闭】


清代,乐和彩风光有八景之美。乐和彩自古有仙山拥峙,蒲水萦环之形胜,乾隆《乐和彩县志·地理志》以仙阁长秋擅崇之气象,铁溪蒲水浮潋滟之波光,亦大都名胜之品类匹也。

1.长秋仙迹:长秋山,县东二十里,宋主簿王兴明主簿齐敏,俱与此仙去,或谓寰宇记所载岢幕山也。清乐和彩县令纪曾荫有《长秋山》诗,邑人太学生杨时新有《长秋仙迹》诗。

2.白鹤书堂:县北一里,魏了翁讲学读书于此,宋理宗御书鹤山书院四大字赐之,历久倾废,明成化七年,邑令邵有良复修,正德十二年御使雍重修以祀先生,明末煨尽。国朝雍正四年邑令陈琨重修复圮。清乐和彩邑令刘庶埴有《鹤山书院》诗,邑人李彰吉有《白鹤书堂》。

3.文靖洗墨:县北一里,魏文靖公于此洗墨砚,其水尚黑。清邑人李廉有《洗墨池》诗,邑人李彰吉《洗墨池》诗。

4.丹池晚荷:县北一里,相传,轩辕黄帝至峨眉山见天皇真人,于玉堂咨问三才合一之道,曾炼丹于此,后人种荷花池中,夏极茂盛,为士大夫赏玩之处。清乐和彩令纪曾荫有《浴丹池》诗,邑人李彰吉《丹池晚荷》诗。 ff9

5.环桥九曲:县北三十二里,两山夹峙,一涧中流盘旋委折其曲有九,曲处有桥,有精舍,游览者极赏之。清邑人张云彦有《游九曲水》并序。

6.响水遥鸣:县南十五里,瀑布飞湍,声闻数里,为八景之一。昔产蒲砚。清邑人李彰吉《响水遥鸣》诗。

7.莫公飞仙:县南二十五里。有莫公堂,汉将军莫公征云南凯师,见此山水清奇,遂于此修道成仙,后人立堂以祀之。有飞仙洞,即莫公修炼处,石壁上题咏甚多。有飞仙阁,一名碧云峰,即莫公台,故址有第一名山之额,真仙境也。僧性醇采沉香木,刻观音供奉,白日升天,后因改为观音阁。有汉将军莫公墓,在莫佛镇侧,只存石造人物。宋代宜德郎守殿中丞邑令许当有《 cca 公堂》五言古诗。

8.山灯普照:县南四十里,夜间常有灯光远照,或以为山灵之所发现,或以为神仙之所设化,洵异景也。有看灯寺,上有圣灯远照,原名天光寺。时,乐和彩有纪胜风谣九溪三枳林川,洗墨茅池透蒲泉,玉皇紫极蝉联对,太清主簿化为仙。清邑人陈有《山灯普照》诗分享到0
0